Akademika Perkuliahan Kurikulum

 

STRUKTUR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)

MULAI BERLAKU TAHUN AKADEMIK 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.

MATA KULIAH

KODE

S E M E S T E R

Kelompok

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ulumul Qur'an

MKKD101

2

 

 

 

 

 

 

 

MKKD

2

Ulumul Hadits

MKKD102

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

3

Fiqh /Ushul Fiqh

MKKD103

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

4

Ilmu Kalam

MKKD104

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

5

Ilmu Akhlak/Tasawuf

MKKD105

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

6

Filsafat Islam

MKKD106

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

7

Sejarah Peradaban Islam

MKKD107

 

2

 

 

 

 

 

 

s.d.a

8

Ilmu Alamiah Dasar

MKKD108

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

9

PPKn

MKKD109

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

10

Bahasa Indonesia

MKKD110

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

11

Bahasa Inggris

MKKD111

3

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

12

Bahasa Arab

MKKD112

3

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

1

Bahasa Inggris

MKKU201

 

 

3

3

 

 

 

 

MKKU

2

Bahasa Arab

MKKU202

 

 

3

3

 

 

 

 

s.d.a

3

Filsafat Umum

MKKU203

 

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

4

Metodologi Penelitian

MKKU204

 

 

 

 

 

3

 

 

s.d.a

5

Fiqh I, II dan III

MKKU205

 

2

2

2

 

 

 

 

s.d.a

6

Hadits I, II dan III

MKKU206

 

2

2

2

 

 

 

 

s.d.a

7

Tafsir I, II dan III

MKKU207

 

2

2

2

 

 

 

 

s.d.a

8

Filsafat Ilmu

MKKU208

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

9

Ilmu Pendidikan I dan II

MKKU209

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

10

Psikologi Umum dan Perkembangan

MKKU210

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

11

Pengembangan Kurikulum

MKKU211

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

12

Pendalaman PAI di Sekolah

MKKU212

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

13

Pendalaman PAI di Madrasah

MKKU213

 

 

 

2

 

 

 

 

s.d.a

14

Perencanaan Pengajaran

MKKU214

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

15

Statistika Pendidikan

MKKU215

 

 

 

3

 

 

 

 

s.d.a

16

Belajar dan Pembelajaran

MKKU216

 

 

 

 

2

2

 

 

s.d.a

17

Administrasi Pendidikan

MKKU217

 

 

 

2

 

 

 

 

s.d.a

18

Psikologi Pendidikan

MKKU218

 

 

3

 

 

 

 

 

s.d.a

19

Bimbingan Konseling

MKKU219

 

 

 

2

 

 

 

 

s.d.a

20

Pengelolaan Pendidikan

MKKU220

 

 

 

2

 

 

 

 

s.d.a

21

Media Pengajaran

MKKU221

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

22

Ilmu Pendidikan Islam

MKKU222

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

23

Perkembangan Peserta Didik

MKKU223

 

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

24

Tela'ah Kurikulum SLTP/A

MKKU224

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

25

Evaluasi Pembelajaran

MKKU225

 

 

 

 

2

2

 

 

s.d.a

26

Pengembangan Kepribadian Guru

MKKU226

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

27

Kapita Sekekta Pendidikan

MKKU227

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

28

Filsafat Pendidikan Islam

MKKU228

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

29

Micro Teaching

MKKU229

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

30

P P L

MKKU230

 

 

 

 

 

4

 

 

s.d.a

31

Penelitian Tindakan  Kelas

MKKU231

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

32

Komunikasi &TI Pendidikan

MKKU232

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

33

PAI dalam Keluarga

MKKU233

 

 

 

 

 

3

 

 

s.d.a

34

Landasan Pendidikan

MKKU234

 

2

 

 

 

 

 

 

s.d.a

35

Sejarah Pendidikan Islam

MKKU235

 

2

 

 

 

 

 

 

s.d.a

36

Kuliah Kerja Nyata

MKKU236

 

 

 

 

 

 

 

2

s.d.a

37

Komprehensif

MKKU237

 

 

 

 

 

 

 

2

s.d.a

38

Skripsi

MKKU238

 

 

 

 

 

 

 

6

s.d.a

1

Psikologi Agama

MKKP301

 

 

 

 

 

2

 

 

MKKP

2

Jasa Kewirausahaan

MKKP302

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

3

Dirasah Islamiyah

MKKP303

3

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

4

Masail al-Fiqhiyah al-Haditsah

MKKP304

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

5

Qiraatul Kutub

MKKP305

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

6

Hak Azasi Manusi

MKKP306

 

 

 

 

 

 

0

 

s.d.a

7

Bimbingan Penulisan Skripsi

MKKP307

 

 

 

 

 

 

0

 

s.d.a

8

Fiqh Siyasah

MKKP308

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

9

Fiqh Jinayah

MKKP309

 

 

 

 

 

0

 

 

s.d.a

10

Praktik Ibadah

MKKP310

 

0

 

 

 

 

 

 

s.d.a

11

Praktik Tilawah

MKKP311

 

0

 

 

 

 

 

 

s.d.a

12

Komputer

MKKP312

0

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

13

Ahli Sunnah wal Jama'ah

MKKP313

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

 

J u m l a h

23

24

23

23

23

24

6

10

156

 

 

Jumlah Total : 68  Mata Kuliah

 

 

 

Rekapitulasi SKS Prodi PAI

1. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKKD)                     =    32 sks  = 21 %

2. Mata Kuliah Kompetensi Utama ( MKKU)                   =  108 sks  = 69 %

3. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKKP)          =    16 sks  = 10 % +

  

Jumlah Total                                                             =  156 sks = 100 %

 

SAJIAN MATA KULIAH  SEMESTER GANJIL

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)

STAI SYAMSUL ‘ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI

 

Semester I (Satu)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Ulumul Qur'an

MKKD101

2

02.

Ulumul Hadits

MKKD102

2

03.

Fiqh /Ushul Fiqh

MKKD103

2

04.

Ilmu Kalam

MKKD104

2

05.

Ilmu Alamiah Dasar

MKKD108

2

06.

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

MKKD109

2

07.

Bahasa Indonesia

MKKD110

2

08.

Bahasa Inggris I

MKKD111

3

09.

Bahasa Arab I

MKKD112

3

10.

Dirasah Islamiyah

MKKP303

3

11.

Komputer

MKKP312

0

12.

Praktik Ibadah

MKKD101

0

 

Jumlah SKS


23

Semester III (Tiga)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Bahasa Arab III

MKKU201

3

02.

Bahasa Inggris III

MKKU202

3

03.

Fiqh II

MKKU205

2

04.

Hadits II

MKKU206

2

05.

Tafsir II

MKKU207

2

06.

Psikologi Pendidikan

MKKU218

3

07.

Akhlak/Tasawuf

MKKD105

2

08.

Pendalaman PAI di Sekolah

MKKU212

2

09.

Perencanaan  Pengajaran PAI

MKKU214

2

10.

Media Pengajaran

MKKU221

2

 

Jumlah SKS


23


Semester V (Lima)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Filsafat Islam

MKKD106

2

02.

Filsafat Ilmu

MKKU208

2

03.

Pengembangan Kurikulum

MKKU211

2

04.

Belajar dan Pembelajaran  I

MKKU216

2

05.

Ilmu Pendidikan Islam

MKKU222

3

06.

Evaluasi Pembelajaran PAI  I

MKKU225

2

07.

Perkembangan Kepribadian Guru

MKKU226

3

08.

Kapita Selekta Pendidikan

MKKU227

2

09.

Micro Teaching

MKKU229

2

10.

Qiraatul Kutub

MKKP305

3

 

Jumlah SKS


23

Semester VII (Tujuh)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Jasa Kewirausahaan

MKKP302

2

02.

Hak Azasi Manusia

MKKP306

0

03.

Bimbingan Penulisan Skripsi

MKKP307

0

04.

Fiqh Siyasah

MKKP308

2

05.

Fiqih Jinayah

MKKP309

0

06.

Aswaja

MKKP313

2

 

Jumlah SKS


6


SAJIAN MATA KULIAH SEMESTER GENAP

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)

STAI SYAMSUL ‘ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI

Semester II (Dua)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Sejarah Peradaban Islam

MKKD107

2

02.

Bahasa Arab II

MKKD111

3

03.

Bahasa Inggris II

MKKD112

3

04.

Filsafat Umum

MKKU203

3

05.

Fiqh I

MKKU205

2

06.

Hadits I

MKKU206

2

07.

Tafsir  I

MKKU207

2

08.

Landasan  Pendidikan

MKKU234

2

09.

Sejarah Pendidikan Islam

MKKU235

2

10.

Perkembangan  Peserta Didik

MKKU223

3

11.

Praktik Tilawah

MKKP309

0

12.

 

 

 

 

Jumlah SKS


24

Semester IV (Empat)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Bahasa Arab IV

MKKU201

3

02.

Bahasa Inggris IV

MKKU202

3

03.

Fiqh III

MKKU205

2

04.

Hadits III

MKKU206

2

05.

Tafsir III

MKKU207

2

06.

Statistika Pendidikan

MKKU215

3

07.

Administrasi Pendidikan

MKKU217

2

08.

Pendalaman PAI Madrasah

MKKU213

2

09.

Bimbingan Konseling

MKKU219

2

10.

Pengelolaan Pendidikan

MKKU220

2

 

Jumlah SKS


23

Semester VI (Enam)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Belajar dan Pembelajaran   II

MKKU216

2

02.

Evaluasi Pembelajaran PAI II

MKKU225

2

03.

Filsafat Pendidikan Islam

MKKU228

2

04.

Metodologi Penelitian

MKKU204

3

05.

Penelitian Tindakan Kelas

MKKU231

2

06.

Komunikasi dan TI Pendidikan

MKKU232

2

07.

Psikologi Agama

MKKP301

2

08.

Pendalaman PAI dalam Keluarga

MKKU233

3

09.

Masail al-Fiqhiyah al-Haditsah

MKKP304

2

10.

P P L

MKKU230

4

 

Jumlah SKS


24

STRUKTUR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH ( SYARI'AH )

MULAI BERLAKU TAHUN AKADEMIK 2009/2010

 

NO.

MATA KULIAH

KODE

S E M E S T E R

Kelompok

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Pengantar Ilmu Al-Qur'an

MKKD 101

 

2

 

 

 

 

 

 

MKKD

2

Pengantar Ilmu Hadits

MKKD 102

3

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

3

Pengantar Fiqh /Ushul Fiqh

MKKD 103

3

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

4

Tauhid

MKKD 104

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

5

Akhlak

MKKD 105

 

2

 

 

 

 

 

 

s.d.a

6

Filsafat Umum

MKKD 106

 

2

 

 

 

 

 

 

s.d.a

7

Sejarah Peradaban Islam

MKKD 107

 

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

8

Ilmu Sosial Dasar

MKKD 108

3

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

9

PPKn

MKKD 109

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

10

Bahasa Indonesia

MKKD 110

2

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

11

Bahasa Inggris

MKKD 111

3

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

12

Bahasa Arab

MKKD 112

3

3

 

 

 

 

 

 

s.d.a

1

Pengantar Ilmu Hukum

MKKU 201

 

2

 

 

 

 

 

 

MKKU

2

Pengantar Hukum Keluarga Islam

MKKU 202

 

 

3

 

 

 

 

 

s.d.a

3

Tafsir Ahkam Keluarga

MKKU 203

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

4

Hadits Ahkam Keluarga

MKKU 204

 

 

 

3

 

 

 

 

s.d.a

5

Hukum Perkawinan Islam

MKKU 205

 

 

3

3

3

 

 

 

s.d.a

6

Hukum Kewarisan Islam

MKKU 206

 

 

3

3

 

 

 

 

s.d.a

7

Hukum Adat *

MKKU 207

 

 

 

2

 

 

 

 

s.d.a

8

Hukum Hibah dan Wasiat *

MKKU 208

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

9

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia  *

MKKU 209

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

10

Perkembangan Peradilan di Indonesia

MKKU 210

 

 

 

3

 

 

 

 

s.d.a

11

Administrasi Perkawinan dan Wakaf di KUA *

MKKU 211

 

 

 

 

 

3

 

 

s.d.a

12

Hukum Acara Peradilan Agama

MKKU 212

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

13

Hukum Wakaf Islam

MKKU 213

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

14

Pengantar Sosiologi

MKKU 214

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

15

Pengantar Antropologi

MKKU 215

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

16

Antropologi Keluarga

MKKU 216

 

 

 

2

 

 

 

 

s.d.a

17

Sosiologi Keluarga

MKKU 217

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

18

Model-Model Penelitian Hukum Keluarga

MKKU 218

 

 

 

 

 

3

 

 

s.d.a

19

Perceraian Keluarga Muslim

MKKU 219

 

 

 

 

 

3

 

 

s.d.a

20

Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Lapangan

MKKU 220

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

21

Pembahasan Kitab Kaedah Perkawinan

MKKU 221

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

22

Perkawinan dan Kewarisandi Indonesia

MKKU 222

 

 

 

 

 

3

 

 

s.d.a

23

Simulasi Persidangan

MKKU 223

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

24

Ilmu Falak/Hisab dan Ru'yat

MKKU 224

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

25

Hukum HAM *

MKKU 225

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

26

Hukum Antar Golongan *

MKKU 226

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

27

Etika Profesi Hukum

MKKU 227

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

28

Hukum Perdata

MKKU 228

 

 

 

3

 

 

 

 

s.d.a

29

Hukum Acara Perdata

MKKU 229

 

 

 

 

3

 

 

 

s.d.a

30

Metodologi Penelitian

MKKU 230

 

 

 

 

2

 

 

 

s.d.a

31

Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara

MKKU 231

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

32

Komprehensif

MKKU 232

 

 

 

 

 

 

 

2

s.d.a

33

Munaqasyah

MKKU 233

 

 

 

 

 

 

 

4

s.d.a

1

Ushul Fiqh

MKKP 301

 

2

2

 

 

 

 

 

MKKP

2

Filsafat Hukum Islam

MKKP 302

 

 

 

3

 

 

 

 

s.d.a

3

Dirasah Islamiyah

MKKP 303

3

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

4

Fiqh Muamalah

MKKP 304

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

5

Fiqh Ibadah

MKKP 305

 

2

 

 

 

 

 

 

s.d.a

6

Fiqh Jinayah

MKKP 306

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

7

Praktik Ibadah

MKKP 307

 

 

0

 

 

 

 

 

s.d.a

8

Fiqh Siyasah

MKKP 308

 

 

2

 

 

 

 

 

s.d.a

9

Praktik Tilawah

MKKP 309

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

10

Komputer

MKKP 310

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

11

Ahli Sunnah wal Jama'ah

MKKP 311

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a

1

Dasar-dasar Manajemen

MKKL 401

 

3

 

 

 

 

 

 

MKKL

2

Kemahiran Non Ligitasi *

MKKL 402

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

3

Hukum Zakat *

MKKL 403

 

 

 

 

 

2

 

 

s.d.a

4

Bimbingan Penulisan Skripsi

MKKL 404

 

 

 

 

 

 

2

 

s.d.a

5

Kuliah Kerja  Nayata (KKN)

MKKL 405

 

 

 

 

 

 

 

2

s.d.a

 

J u m l a h

24

24

23

22

23

24

8

8

156

 

Jumlah Total : 64 Mata Kuliah

 

 

 

 

Rekapitulasi Mata Kuliah Prodi AS

Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKKD)             =  36 Sks        = 23 %

Mata Kuliah Kompetensi Utama ( MKKU)           =  91 Sks        = 58 %

Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKKP)  =  18 Sks        = 12 %

Mata Kuliah Kompetensi Lainnya ( MKKL )        =  11 Sks        =   7 %+

 

 

Jumlah Total                                                             = 156 Sks      = 100%

 

 

SAJIAN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (SYARI ‘AH)

STAI SYAMSUL ‘ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI

Semester I (Satu)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Pengantar Ilmu Al-Hadits

MKKD102

3

02.

Tauhid

MKKD104

2

03.

Ilmu Sosial Dasar

MKKD108

3

04.

PPKn

MKKD109

2

05.

Bahasa Indonesia

MKKD110

2

06.

Bahasa Inggris I

MKKD111

3

07.

Bahasa Arab I

MKKD112

3

08.

Dirasah Islamiyah

MKKP303

3

09.

Pengantar Fiqh /Ushul Fiqh

MKKD103

3

10.

Komputer

MKKP310

0

11.

 

 

 

 

Jumlah SKS

24

Semester III (Tiga)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Ushul Fiqh II

MKKP301

2

02.

Fiqh Muamalah

MKKP304

2

03.

Fiqh Jinayah

MKKP306

2

04.

Fiqh Siyasah

MKKP307

2

05.

Pengantar Hukum Keluarga Islam

MKKU202

3

06.

Hukum Perkawinan Islam I

MKKU205

3

07.

Hukum Kewarisan Islam I

MKKU206

3

08.

Perkembangan Hukum Islam di INA

MKKU209

2

09.

Pengantar Sosiologi

MKKU214

2

10.

Pengantar Antropologi

MKKU215

2

 

Jumlah SKS

23

Semester V (Lima)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Tafsir Ahkam Keluarga

MKKU 203

3

02.

Hukum Perkawinan Islam III

MKKU 205

3

03.

Hukum Hibah dan Wasiat

MKKU 208

2

04.

Hukum Acara Peradilan Agama

MKKU 212

3

05.

Hukum Acara Perdata

MKKU 229

3

06.

Hukum HAM

MKKU 225

2

07.

Hukum Wakaf Islam

MKKU 213

2

08.

Metodologi Penelitian

MKKU 230

2

09.

Ilmu Falaq/Hisab Ru'yat

MKKU 224

3

10.

 

 

 

 

Jumlah SKS

23

Semester VII (Tujuh)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Pembahasan Kitab Kaedah Perkawinan

MKKU 221

2

02.

Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara

MKKU 231

2

03.

Bimbingan Penulisan Skripsi

MKKL 404

2

04.

Kemahiran Non Ligitasi

MKKL 402

2

05.

Ahli Sunnah wal Jama'ah

MKKP 311

0

 

Jumlah SKS

8


SAJIAN MATA KULIAH SEMESTER GENAP

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (SYARI ‘AH)

STAI SYAMSUL ‘ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI

Semester II (Dua )

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Pengantar Ilmu Al-Qur'an

MKKD101

2

02.

Akhlak

MKKD105

2

03.

Filsafat Umum

MKKD106

2

04.

Sejarah Peradaban Islam

MKKD107

3

05.

Bahasa Inggris II

MKKD111

3

06.

Bahasa Arab II

MKKD112

3

07.

Fiqh Ibadah

MKKP308

2

08.

Pengantar Ilmu Hukum

MKKU201

2

09.

Ushul Fiqh I

MKKP301

2

10.

Dasar-Dasar Manajemen

MKKL401

3

11.

Praktik Ibadah

MKKP308

0

12.

Praktik Tilawah

MKKP309

0

 

Jumlah SKS

24

Semester IV (Empat)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Hadits Ahkam Keluarga

MKKU204

3

02.

Hukum Perkawinan Islam II

MKKU205

3

03.

Hukum Kewarisan Islam II

MKKU206

3

04.

Hukum Adat

MKKU207

2

05.

Perkembangan  Peradilan Islam di INA

MKKU210

3

06.

Antropologi Keluarga

MKKU216

2

07.

Hukum Perdata

MKKU228

3

08.

Filsafat Hukum Islam

MKKP302

3

 

Jumlah SKS

22

Semester VI (Enam)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

SKS

01.

Adm. Perkawinan & Perwakafan  di INA

MKKU211

3

02.

Sosiologi Keluarga

MKKU217

2

03.

Model-Model Penelitian Hukum Keluarga

MKKU218

3

04.

Perceraian Keluarga Muslim

MKKU219

3

05.

Perkawinan dan Kewarisan di INA

MKKU222

3

06.

Hukum Antar Golongan

MKKU226

2

07.

Simulasi Persidangan

MKKU223

2

08.

Etika Profesi Hukum

MKKU227

2

09.

Hukum Zakat

MKKL403

2

10.

Praktik Lapangan

MKKU220

2

 

Jumlah SKS

24

Semester VIII (Delapan)

No.

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Kuliah Kerja Nyata

MKKU232

2

02.

Komprehensif

MKKU233

2

03.

Munaqasyah

MKKL405

4

04.

Jumlah SKS

 

10

 

Semester VIII (Delapan)

No.

Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah

Sks

01.

Kuliah Kerja Nyata

MKKU236

2

02.

Komprehensif

MKKU237

2

03.

Munaqasyah

MKKU238

6

04.

Jumlah SKS

 

10

Akademika

Member Login